WBE Diana (Drenthe)

Welkom op de site van wildbeheereenheid (WBE) Diana.
Naast het informeren van onze leden willen wij ook andere belangstellenden graag laten zien hoe een WBE werkt en wat we zoal doen.
Ons dichtbevolkte land heeft landelijk gezien nog een zeer goede en gevarieerde wildstand.In ons werkgebied, Midden Drenthe, is die stand wat sommige soorten betreft door diverse oorzaken wel afgenomen maar door verstandig wild- en natuurbeheer proberen onze leden in hun jachtveld op een verantwoorde manier bij te dragen aan de instandhouding van datgene wat er aan wild is en mogelijkheden te scheppen om de stand van soorten die in de verdrukking komen te verbeteren. Uiteraard hebben ze daarbij niet alleen oog voor de (jacht)wildsoorten, maar is er ook aandacht voor andere groepen zoals bijvoorbeeld de weidevogels.
Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is. 


WBE Diana (Drenthe) is opgericht in 1994 en telt momenteel 175 leden.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.