Bestuur en Faunacommissie


Het bestuur van Wildbeheereenheid Diana bestaat uit: 


 E.R. de Jong  voorzitter
 J. Reinds  secretaris
 K. Smid  penningmeester
 H. Assink  lid en faunacoördinator
 P. van der Sluis  lid


De faunacommissie heeft een uitvoerende taak op het gebied van het beheer.
Zij organiseert onder meer de jaarlijkse fauna- en reewildtelling en draagt zorg voor het
verwerken van de verkregen gegevens en stelt aan de hand hiervan het
faunabeheerplan op.


De faunacommissie bestaat uit:


 H. Assink  faunacoördinator en bestuurslid
 J.E. van Kampen  
 J. van der Leur  
 A. Postma  
 S. Rozema